10ziem sezon proze pondez dan Albion

Depi 2010 ziska Ziliet 2018, nou finn ariv a nou diziem sezon proze pondez. Pou kapav demar sa nouvo sezon la, nou finn dabor prosed a enn lexzersi pou dezinfekte tou bann kazot. Finn fer sa lindi 23 Ziliet 2018 avek enn Misie Terry depi LFL Livestock Feed Limited. Li bon ou kone ki LFL li form parti de enn group lantrepeiz ki apel Eclosia

Mardi 24 Ziliet 2018, nou finn posed a livrezon bann pondez ek so manze ki finn fer kot sak benefisier.

An tou finn ena 120 pondez pou douz benefisier ek 300 kilo manze. Vizit kot bann benefisier li pou fer sak 15 zour pandan 3 mwa, apre bann vizit pou vinn 1 fwa par mwa.

 

Larzan ki zot pou rekolte kan zot pou vann zot dizef, se samem ki zot pou economize pou pey zot manze sak mwa.
Mary Jane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code