Aktivite Lapintir lor tematik ‘My Body’

Dan Les Mirabelles, Cap Tamarin, nou pe travay lor tematik “my body”.

Nou finn fer enn “body painting” kouma aktivite avek bann zanfan.

“Body painting” inn permet bann mis ek bann zanfan partaz enn moman konplisite.
Bann zanfan inn santi zot lib, lib pou pintire, zot inn experimante.

Avek lapintir bann zanfan inn dekouver enn lazwa fizik e sansoryel ki permet zot tous lapintir ek zot ledwa e met kouler partou lor zot lekor. Sa aktivite-la devlop osi zot motrisite finn kouma atrap pinso e osi zot kreativite e dekouver lar depi tipti.

Apre sa ti sesion lapintir-la, bann zanfan inn pran enn ti bin mousan e relaxan. Zot inn bien kontan.

Emilie
Les Mirabelles
Cap Tamarin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code