Desin lor Mo Vilaz

Bann zanfan Swivi Primer Les Mirabelles Grand Bay inn fer enn aktivite desin lib pou montre ki bann plas ena dan zot vilaz. Bann zanfan ti bien kontan ek sa aktivite-la. Sa aktivite-la ti osi fer enn konbinezon avek zourne lazwa ki ti selebre le 21.03.23. Bann desin ti bien zoli, kolore, ti ena boukou expresion ek bann santiman. Sa aktivite desin lib-la, li enn zoli lespas pou les zanfan konn zot limit ek osi zot exprim zot.
Ena zanfan inn servi lespas zot papie pou montre zot santiman, kot ena zanfan inn servi ti lespas, bann zanfan inn vinn dan enn mood bien silans kan zot inn koumans aktivite. Ti enn lapremidi bien reisi sa zour-la.

Mersi
Kavishta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code