Fet Lamizik dan lekol Spesialise Terre de Paix

Sa lazourne fet lamizik, le 21 Zin 2023, dan Ateliye di Savwar ti vremem memorab.
Pou ki nou resi fer li vinn enn realite, sa inn demann boukou preparasion, boukou letan e boukou lamour sirtou.
Bann zanfan inn donn zot letan ek zot kreativite e nou’nn prepar spektak-la lor plizier
semenn. Ek boukou letan ek zefor inn met ladan. Lobzektif se ki li ti importan pou sak zanfan trouv so plas, trouv so lide vinn realite. Sa lazourne-la inn permet mwa dekouver talan ek potansiel ki ena dan bann zanfan ki avek nou. Mo swe seki nou kapav kontign  gard sa laflam-la alime pandan lontan, nouri sa bann talan-la ek donn zot lasans briye. Donn bann zanfan lokazion exprim zot. Mo panse ki lamizik, pou zot, se enn zoli fason zot kapav servi pou partaz seki zot pe resanti.

Animater ADS : Giovani Ayassamy

Dat : 03.07.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code