1e renion paran dan gardri La Valette pou 2018

Nou finn organiz 1e renion ek bann paran gardri Vandredi le 2 Fevriye 2018 ek nou tem ti lor responsabilite paran.

Ti’nn fini invit tou bann paran ek ti ena 6 paran ki ti prezan.
Finn ena enn inovasion – bann carer ti finn rod bann zimaz apropriye lor sa tem la ek lerla ti fer paran vizionn bann zimaz la lor Tv.
Bann paran inn bien partisipe ek zot finn dir zot resanti. Zot finn osi koz lor developman zot zanfan.
Finn ena enn zoli partaz.

Isabelle ek Marie Rose
Carers – CEDLV

class1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code