Monthly Archives: July 2015

Lagrikiltir ADS

Dan Atelie disavwar Terre de Paix tou zanfan expoze a sa laktivite agrikiltir la. Kouma nou tem travay pou sa lane la li later, bann zanfan pran boukou plezir pou travay later, netwaye ek prepar bann ti platband pou plant bann legim fin : setadir legim ki gagn vit, Continue reading