Monthly Archives: November 2015

Bann tibebe – 3 mwa a 3 an ki vinn dan CED Lavalette zot bien akei par zot Carer ek zot bien kontan kan zot dan rest room e zwe ek zot Carer. Zot osi bien kontan kan sant ek zot ek fer zot ekout bann difereran son. Nou bizin dir ki zot developman pe pas tre bien ek zot paran bien kontan. Bann paran dir ki zot kit zot zanfan dan Nursery CEDlv an tout konfians kot sekirite zot zanfan asire.

Moeline / Anne Marie

moeline so lartilce