Monthly Archives: January 2016

Kiltivasion Sanpiyon

Se avek enn gran plezir ki nou, Mereline Terrasawmy ek Sanjana Chinee depi CED Flacq, partaz avek zot nou ti lexperyans dan kil
Se gras a Terre de paix ki nou inn resi fer sa lexperyans la. Se enn kiltivasion bien fasil pou antretenir : zis enn ti spray delo gramatin ek aswar e enn ti plas lonbraz. Continue reading