Monthly Archives: August 2016

LA RANTRE LEKOL

“Vakans Out inn fini. Lekol finn rentre mardi 16 out e inn akeir toule 4 group zanfan. Zanfan ti bien aktif ek emerveye avek tematik ki nou pou travay. Ti fer sante avek mim lor tem zanimo.

Presentation 209