Monthly Archives: January 2017

Aktivite dan Jardin d’Eveil -18/11/16

Vandredi 18/11, lekip Orange Business Services ti organiz enn zourne aktivite pou bann zanfan ki res dan nou striktir rezidansiel. Sa zour la, bann zanfan ti ena drwa a enn seri aktivite inklian ‘jeu de guide’ ou zwe balon. Sa bann zwe la finn amenn boukou lantred ant bann zanfan e mem bann pli timid inn bien profite. Sinon bann pli tipti ti pli kontan kote face painting. Continue reading