Monthly Archives: March 2017

Brosaz ledan ek zistwar Kroky

Pou ki zot touzour rapel sa,  se atraver zistwar Korky ki Mis Stephanie inn re-koz sa ek bann zanfan , sirtou akoz bann zanfan dan gardri bien kontan ekout bann zistwar.

Bann zanfan bien kontan kan met dantifris lor zot brosadan  ek lerla zot montre zot ledan,  fer  i i i.

Osi zot bien kontan al otour nou ti lavabo.  La si pa tir zot be zot pou res zwe dan delo mem.

Stephanie/Isabelle

Carers CEDLV

CEDLV

CEDLV2

CEDLV3