Monthly Archives: April 2019

Relansman program artizana dan Sant devey La Valette – Fondation pour L’enfance – Terre de Paix.


Sa lane la, dan sant devey La Valette, nou finn relans nou program artizana pou bann paran. Se avek enn gran lazwa ki Mme Sheila, enn madam ki ena boukou talan finn propoz nou so led. Ansam nou pe redonn sa program la so valer e pe remotiv bann mama ki pa travay pou vini. Sa permet zot aprann kitsoz, devlop zot kreativite, sirtou avek bann zafer resiklab.

Ornella Gracieuse
Social Educator/Integrator
Sant devey
La Valette
Bambous