Monthly Archives: April 2020

Leta despri Youth Home Boys 1 & 2 ek Youth Home Girls dan sekter rezidansiel pandan konfinnman

Kouma bann lotorite ek gouvernma finn anonse ki lekol pa pou repran formelman dosito, bann zenn de Youth Home Albion pa finn relase konpleteman kote ledikasion. Bann ankadran finn organize e prozet bann kwiz ek bann zedmo. Tou zanfan finn bien apresie sa ti sesion la ek finn ena partisipasion de zot tou. Ti sesion la finn anglob plizir Continue reading