Monthly Archives: June 2021

Formasion kompostaz par Julien depi AGRISUD

Julien depi agrisud finn zwenn lekip Jardin d’eveil pou partaz so konesans lor later (un sol vivant) ek lor kompostaz. Ti fer sa program la avek soutien Fondation Club Med. Nou finn gagn bon pratik lor kouma gard enn later vivan ek kouma pou resikle bann fey ek brans.
Nou finn fer formasion via zoom avek bann lezot younit Terre de Paix.

Queency
Le Jardin D’éveil