Monthly Archives: July 2022

Arozaz dan potaze

Zordi dan kids r kids bann zenfan inn okip zot larou dan potaze. Zot inn tir bann move zerb ek inn aroz bann legim ki zot pou bien kontan degiste apre . Zot inn kontan pou respir ler pir ek zot emerveye pou dekouver bann plant-la grandi. Atraver sa aktivite-la bann zanfan zot motrisite finn, zot bann sans ek konsantrasion inn develope.