Monthly Archives: January 2023

Aktivite levantay dan Les Mirabelles Grand Bay

Bann zanfan maternel Les Mirabelles Grand Bay inn fer aktivite levantay kot inn servi papie rouz, lakol, ti zetwal pou fer dekorasion ek riban.
Bann zanfan inn bien kontan ek partisipe. Bann zanfan inn mem ed zot bann kamarad ki pa ti pe resi fer. Lobzektif sa aktivite-la, se pou ed zanfan konpran kouma fer enn levantay avek papie kouma lontan nou ti pe fer kan ti fer so ek osi sa se enn preparasion pou nou fer nou fet printan.

Bann zanfan avek zot levantay