Monthly Archives: February 2023

Tematik Touris

Nou bann zanfan gardri cedcd inn travay lor tematik touris kot zot inn fer lanprint ek leponze.
Sa inn permet zot dévelop zot fine motor. Sa inn permet zot santi zot libre,
Zanfan inn bien kontan pou exprim zot a traver lapintir.

Anielle

Kerrur Cyril Dalais