30.11.21- Formasion Intern

Apre ki finn diskite dan management , finn trouv inportan travay lor selebrasion fet lane.
Kouma nou dir nou finn touletan travay lor fet nwel. Aster nou pe met lanfaz lor sa nouvo lane ki vini sak enn an la.

Size la ti paret inpe drol pou bann animater me kan finn komans travay tou finn konpran so
linportans e linportans ousi met sa dan enn form pratik pou kapav travay lor size la avek bann
zanfan.

Depi inpe letan tou bann tematik ki pe aborde pe fer atraver metod mind map.
Aster bann animater trouv kapav fer zot program dan enn manier pli konpreansif.
Dan Ads nou pe fer sa bann partaz la e nou pe konsidere ki se bann formasion ankomin ki nou pe gagne. Kordinatris ek sosial pe amenn seki zot pe aprann depi zot bann formasion.
Pou bann tematik ki pou aborde lane prosenn, nou pe al dan mem direksion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code