FUN DAY KIDS R KIDS 2018

Kouma sak lane, selebrasion fun day bien prezan dan nou planning, parski pou nou li inportan ki nou fer enn ti demi zourne “fun” ansam ek bann zanfan ek zot paran.
Pou sa lane la, finn ena bann nouvo aktivite ki finn mete pou bann paran e mem pou bann zanfan. Nou fun day so tem ti lor zanimo.
Ti vremem enn zoli moman, e vi ki nou ti gagn bann deko an donasion nou finn servi pou sa lazourne la.
Bann zanfan finn bien kontan finn met sa ti degizman la. Lerla, nou ti trouve e resanti lor visaz bann paran kouma zot ti fier de zot bann zanfan. An retour, sa fer nou plezir trouv lemosion bann paran kan zot zanfan pe fer bann aktivite.
Enn de ti foto pou zot apresie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code