Ti zardin kids r kids

Nou ena plezir partaz ek zot, enn-de foto bann fri lokal ki ena dan nou ti zardin kids r kids. Nou gardri li trouv dan lakour Prizon Beau-Bassin.
Nou ena enn ti pie mang, kot bann zanfan kapav zot mem al kase, li dan oter bann zanfan mem. E zot kone kan mang mir koma li bon sa.
Grenad, bann zanfan pa manze akoz lagrin, me nou roul li e pers so zi e donn zot bwar.Goyav, nou finn gagn zoli goyav e nou koupe nou montre zanfan kouler e fer zot goute.
Seki bann zanfan pli kontan se banann, zot manz li koumsa mem e nou fer gato banann.
Li mari inportan ki nou prezerv nou bann fri lokal, e fer zanfan konn zot linportans e zot bann bienfe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code