Selebration Divali

Bann zanfan Maternel Les Mirabelles Grand- Bay, inn selebre fet Divali avek boukou lazwa. Bann mis ansam ek bann zanfan inn amenn enn zoli kontribison pou partisip dan sa evennman. Zot inn fer bann dekorasion avek diferan obze resikle, kouma roulo tisu, sari etc.. .
Bann zanfan inn partisip dan aktivite prepar gato Divali, gato Batat . Ti ena boukou devlopman motrisite finn akot bann zanfan inn kraz lapat, inn fer boul, li fer dekoup lapat an rondel avek ti bol. Inn fer kolaz lapat ek osi fer desin avek fourset. Bann zanfan inn bien kontan pou partsip ladan.
Bann zanfan inn osi partisp dan bann sante ek dans kiltirel. Sak zanfan ti’nn abiy tradisionel, ek bann mis ‘si. Zot ti osi travay lor lalanp Divali kot saken ti fer lapintir lor zot lalanp. Sak zanfan ti’nn kontribie enn bring and share pou sa zour la. Bann zanfan inn al lakaz avek zot ti gato ek zot ti lalanp kot zot ti bien kontan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code