Admision ek larantre 2018

Mardi 9 Zanvie 2018, nou finn akeir bann nouvo zanfan dan lekol maternel CED Albion. Ena zanfan ki ti bien kontan pou dekouver lekol pou premie fwa akonpanie de zot paran, me ena osi ki ti plore, ti difisil pou fer sa separation la ar zot paran.
Finn ena diferan ti laktivite kot zanfan ti bien kontan : vizit lekol, bann kwin, dekorasion sapo (enn ti kado ki sak zanfan finn gagn plezir fer), ti ena osi zwe lib, sante…

Presentation1 larantre 1Apre sa zoli ti lazourne la, bann zanfan inn retourn kot zot bien kontan avek zot ti sapo..
Merkredi bann nouvo zanfan finn gagn lokazion fer konesans avek bann Mis ek bann zanfan ki ti deza avek nou depi lane dernier.
Zot finn fer konesans atraver diferan laktivite : ti ena ti marmit, zwe lego, musical hat, sante ek osi danse…
Zanfan finn bien apresie ek kontan pou retrouv sime lekol.

Presentation2 larantre 2

Presentation3 larantre 3

Lartik : Mis MariAnne
Foto : Mis Lynda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code