ADS SPORTS DAY 2014

Kouma sak lane dan program ads, nou zourne spor ki ti fer zedi 2 oktob.

Preparasion ti komanse depi enn mwa alavans avek kontribision tou dimounn me pli spesialman instrikter spor.
Maximum zanfan ti selekte pou partisip dan sa levennman la ek bann lantrennman ti pe fer preske toulezour.
Sa lane la, zourne spor ti fer lor stad Gros Cailloux avek koudme district council ki finn donn lespas, sez ek latab.
Ins trikter lamisik ti okip kote sonorizasion . Enn program ti prepare pou tou animater kapav partaz bann responsabilite.
Degizman e defile ti prepare par enn animater ek ena ti gagn reaponsabilite first aid /dezene/zi/delo /lakey ek prezans tou dimounn dan stad.

spor7
Sa zour la bann paran zanfan ti invite. Ena ki ti prezan depi komansman lazourne ziska lafin alor ki ena ti al boner akoz bizin al travay.
Nou ti arive 10 hr dan stad Gros Cailloux kot lespas anba preo ti fini dekore ek tou ankadran ti prezan.

spor3
Plizier eprev ti lor program kouma lekours 200 met, 400met, 800, ek 1500 met. Bann tifi ti fer maraton, lexersis esofman par bann tipti ek demonstrasion body fitness par bann pli gran ki dan enn proze spesial.

spor10

 

 

spor9

Tou bann eprev ti fer gramatin alor ki football ti fer apre dezene.
Match football ti ant lekip ads ek l’ecole de foot albion. Ena mem 3 tifi ki ti partisip dan lekip football.

spor11

Lazourne finn termine ver 1hr45pm.
Sak animater ti gagn lokazion remet bann meday lor, larzan ek bronz ki ti ofer par district council Bambous.

Tou dimounn ki satisfe ek sa lazourne la.
Pou lane prosenn pe prevwar plis aktivite spor pou nou bann zanfan ek pou motiv plis partisipasion.
Patricia Ramjeet

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code