ADS Vizit kartie istorik Pamplemousses

Pou komemor 185 ans abolision esklavaz le premie fevriye sa lane-la, 10 zanfan
ADS finn al fer enn vizit pedagozik dan vilaz Pamplemousses.
Pandan 2 zertan edmi, dis zanfan, de stazier depi Dennmark e enn animater finn
fer enn eskirsion dan listwar lesklavaz pei Moris, atraver sa vizit edikatif -la.
Atraver basin esklav, zanfan finn gagn lokazion aprann ki esklavaz vedir.
Zanfan finn ousi kone kot ti beyn esklav zis avan prosed a zot lavant parey kouma
vann bann meb dan lavant. Sa ti fer lor platform ki trouv akote ek basin esklav
touzour dan kartie Pamplemousses.
Zanfan finn ousi pran konesans ki mem dan lamor ti ena divizion-segregasion dan lepok esklavaz. Parski ki ti ena de kalite simitier dan vilaz Pamplemousses, enn simitier pou esklavazis, proprieter esklav, seki boukou dimounn kone kouma simitier ‘blan’ e enn lot, simitier esklav seki dimounn komineman apel ‘simitier ‘nwar’. Atraver sa de simitier-la zanfan finn aprann ki vedir rasis e segregasion.
Zanfan finn ousi aprann listwar legliz Pamplemousses ki so konstriksion ti fer par
eaklav e ti termine an 1756.
Pou termine, dis zanfan prezan e de stazier zot ousi finn bien apresie nou ti demi
zourne randone pedagozik otour esklavaz dan kartie Pamplemousses.

Georges LEGALLANT

Pou ADS

30.01.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code