Aktivite bann zanfan Swivi Primer Grand-Baie pou nou sinkannkatriem fet lindepandans nou Pei Moris.

An oner a laniverser nou pei bann zanfan Swivi Primer Grand-Baie inn fer bann zoli travay ansam lame dan lame. Bann zanfan inn exprim zot fierte pou zot pei atraver bann zoli desin ki zot inn fer lor map nou Pei.
Pou nou tem sa lane-la bann zanfan inn antam enn ti diskision lor lavantaz e dezavantaz ver. Nou inn gagn bann zoli-zoli refleksion, akot nou`nn trouve kouma bann zanfan bien konsian ki plastik ena polision e ki ver li meyer lor dirabilte e ki li pa amenn polision dan nou lanvironman. Bann zanfan inn ousi fer lapintir lor bann po an-ver e zot inn bien kontan pou amenn lakaz pou montre paran.

cedgbop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code