Aktivite bowling avek roulo papie tisiou

Preparasion sa aktivite-la inn fer par penn roulo tisiou-la. Bann zanfan inn swazir zot lapintir pou pintir zot roulo tisiou. Zot inn aprann kouler ruz, ble, zonn ek ver. Zot ti bien emerveye par sa aktivite-la. Atraver sa aktivite-la bann zanfan zot konsantrasion ek zot motrisite finn inn devlope.
Kan zot inn tap boul ek zot inn retrouve bann roulo-la inn tombe, sa inn evey enn santiman bien zwaye dan zot. Sa inn permet zot devlop zot gross motor.

Selvani Pakeery.
Younit : Kids R Kids