Aktivite Coast Guard avek bann zanfan Akonpagnman Primer Terre de Paix

Vakans 2em term inn komans bien pou bann zanfan ki dan nou akonpagnman primer, Albion. Pou nou premie rankont, nou finn gagn lasans gagn enn demi zourne aktivite avek lekip National Coast Guard, Albion, lor laplaz Albion.
220
Nou finn ariv laba boner e bann zanfan finn bien prepare pou bann aktivite ki bann NCG inn organize pou zot. Bann paran volonter osi inn reponn prezan sa zour la pou donn zot koudme.
248
Avan ki bann aktivite komanse, bann zanfan inn gagn enn ti explikasion lor bann manier ki zot bizen fer kan zot vinn lamer. Bann ti explikasion bien sinp, kouma :
i) kifer bizin pa al naze kan fek fini manze,
ii)si zot pa konn naze pa al dan fon,
iii)ki kan zot tipti zot bizin touletan lor sirveyans enn adilt kan zot dan lamer.
Apre sa, bann aktvite inn komanse. Bann aktivite ki ti ena :
Ranpli delo, viz vize, degaze abiye, rele, lapin avek al bazar.

Presentation1
Dezene ti osi ofer par bann Coast Guard. Ler fini, bann zanfan finn resevwar enn ti rekonpans par enn meday e enn ti kado, enn liv kolaryaz ek kreyon kouler.

Presentation 2

Tou zanfan finn bien apresie sa demi zourne akvite la. Lor nom Terre de Paix ek tou bann zanfan Akonpagnman Primer nou dir enn gran mersi a National Coast Guard.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code