Aktivite dan Jardin d’Eveil -18/11/16

Vandredi 18/11, lekip Orange Business Services ti organiz enn zourne aktivite pou bann zanfan ki res dan nou striktir rezidansiel. Sa zour la, bann zanfan ti ena drwa a enn seri aktivite inklian ‘jeu de guide’ ou zwe balon. Sa bann zwe la finn amenn boukou lantred ant bann zanfan e mem bann pli timid inn bien profite. Sinon bann pli tipti ti pli kontan kote face painting.
Me se ki ti interes tou bann partisipan se bien sas o trezor. Lespas enn moman, mem bann adilt ki ti prezan inn partisipe e revinn sa ti zanfan ki bien kirye e ki ena lespri lavantir. Ti ena enn lespri kamaradri ant tou zanfan e mem bann adilt ki ti prezan. Pou klor lazourne anbote, bann zanfan inn partisip dan enn mini konser kot zot inn fer enn zoli prestasion.
Mersi a lekip Orange Business Services e Bravo
Ala inpe foto pou ilistre sa ti lazourne bien sinpa la.

ORANGE1

ORANGE2

ORANGE3

ORANGE4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code