AKTIVITE DAN ZARDIN DEVEY KI TROUV ALBION

Merkredi le 19 Out, enn group 9 zanfan Atelier Du Savoir (ADS) ti al organiz
enn aktivite pedagozik desin dan zardin devey Terre de paix Albion.
Aktivite ti koumanse dizer ek finn termine onzer trant .Akonpayne avek zot animater, sakenn sa 9 zanfan-la, dan zot fason zot finn imortaliz enn bout zardin devey lor papie an form desin.
Pandan ennertan edimi avek zot papie, kreyon kouler, zanfan finn desine sakenn dan so lespas pou fer zot mem plezir.


Sa aktivite desin-la ti enn aktivite spesial, kot zanfan finn aprann travay ek kouler e an mem tan zot finn bizen aprann obzerv diferan form ek detay.
Tou zanfan ki finn partisip dan sa aktivite finn bien montre satisfaksion.
Zanfan finn mem demande ki organiz sa kalite aktivite -la pli souvan e diferan plas.
Pou ADS
Georges LEGALLANT
19.08.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code