AKTIVITE DAN ZARDIN DEVEY LIE AVEK LAR

Vandredi 25 Zanvie enn group zanfan depi Atelie di Savwar akonpagne de 2 stazier avek enn
animater finn al fer aktivite dan zardin devey..

Sertenn zanfan ki deza konn zardin kouma zot lame inn gid bann nouvo zelev. Zanfan fer finn letour
partou, finn al zwe dan tinel, dan pyramid,avek zwe lamarel avan ki komans aktivite lapintir.
Apre ansam nou finn rod enn ti plas lonbraz, ek nou finn instal nou.
Zanfan finn gagn konsign pou fer desin lib dapre seki zot trouve.
Ena finn fer labirint, bann pie fri ek ankor finn fer basin. Ena mem finn desinn bann ti bebet zot trouve dan gazon
Ti enn lexperyans bien trankil.avek.bokou silans avek bann zwazo ki ti pe sante. Seki interesan ousi se kapasite zanfan finn montre pou konsantre. Mem bann stazier inn fer zot desin avek bokou plezir.
Anzot mem sa bann dimounn la zot ti form enn zoli tablo.
Finn retourne avek inpe regre, ek nou pare pou real fer sa lexersis la ase vit.

ANIMATER ADS
Aneza Dat;25.01.19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code