Aktivite: EGG RACE

Dan maternel Albion, volonter Christine finn prepar plizir aktivite pou fer avek nou bann zanfan. Group Ibiskis finn gagn lokazion pou fer “Egg Race”.
Bann zanfan finn bien apresie sa aktivite la. Zot ti bizin mars avek enn dizef an plastik ki poze lor enn kwiyer e osi pas otour bann obstak ki ti instale lor lerb. Se enn bon aktivite ki ed zanfan pou devlop zot “eye and hand co-ordination” e osi gard lekilib.

Corine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code