Aktivite Fingerprinting

Mo partaz avek zot enn aktivite fingerprinting lor enn desin zanana ki nou’nn fer avek bann zanfan. Nou’nn montre bann zanfan fer lapintir ek zot ledwa lor enn desin zanana. Inn osi explik zot kouma enn zanana pouse. Nou finn fer sa laktivite an-akor avek nou tem lasemenn ”frwi”. Atraver sa aktivite-la bann zanfan zot motrisite finn, vokabiler ek abilite pou rekonet kouler inn devlope.

Selvani Pakeery
Younit: Kids R Kids

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code