Aktivite Flashcard

Bann zanfan lekol maternel Les Mirabelles G.Baie ti fer aktivite flashcard. Dan bann kart-la ti ena diferan desin kouma bros ledan, pengn seve, lav lame, zwe serso, zwe boul e fer legzersis. Ti fer aktivite dan lakour kot zanfan ti apiy zot ledo ar miray e kan mis dir ‘Go’ zot galoupe zot al pran zot kart e lerla desin ki zot gagne zot fer parey. Aktivite ti bien pase e bann zanfan ti bien kontan.
Lobzektif sa aktivite-la se develop gross motor, aprann bann ti regleman dan zwe, obzervasion e memorizasion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code