Aktivite: ‘Germination’ lagrin zanberik

Inn montre zanfan kouma sem lagrin zanberik dan enn vie serviet imid. Zot inn trape, touse, santi li kot sa inn evey zot bann sans e toulezour inn fer zot aroze. Apre enn semenn zot inn dekouver kouma li koumans zerme.
Gardri,
Sant Devey La Valette