Aktivite ‘Groupwork’ Labita bann Abey

Bann zanfan inn fer enn aktivite lor labita bann abey ek zot inn aprann ki abey donn nou dimiel. Sa inn ed zot osi aprann bann bienfe dimiel e ki bizin pa zwe avek abey sinon li pou pik zot.
Maternel,
Sant Devey La Valette