Aktivite: Kraft lor Tematik Zanimo

Bann zanfan maternel inn fer enn aktivite kraft lor tematik zanimo laferm. Zot inn servi lasiet karton, lapintir ek zot inn fer dekoupaz ek kolaz. Bann zanfan ti bien konsantre ek kontan kan inn fer sa ti aktivite- la.