AKTIVITE LAGRIKILTIR dan Atelie di Savwar

Semenn larantre lekol, bann zanfan ADS finn bien aplike dan zardin. Zot finn travay later, finn fer platband ek finn fer semans. Malerezman semenn ki swiv gro lapli finn tonbe ek tou finn gate.P1 p2delo partou, limidite dan bann larou ,sirtou kot finn fer semans.

Nou finn trouv enn solision ki nou partaz avek zot pou kontrol sa limidite la. Nou finn pran

lapousier dibwa, zanfan finn met sa partou lor later ek tou otour bann plant. Sa dison la finn inbib delo ki dan later la.

Le landemin kan nou finn trouv ankor tranpe, nou finn refer mem lexersis.

Zot pou trouve dan bann foto nou finn met dison lor platband ek dan larou.Aster inn komans

ena zerminasion. Nou zis espere ki gro lapli pa refer dega ankor.

Bann plant pou pran plis letan pou pouse me nou bizin pa bes lebra, rod bann mwayen pou

konbat limidite. Delo li ousi inportan pou bann plant grandi.

Tousa form parti laprantisaz bann zafan dan latelie lagrikiltir. Nou ankouraz zanfan pou plante kot zot, direk dan later ou dan bann bak.

Travay later li ousi enn terapi, bizin pa bliye ki bann plant ena enn lavi, ki zot ousi bizin

bwar, manze, ek lantretien, parey kouma enn imin.

Signatir ;Jean Margeot Ravina

Dat ;05.05.17

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code