Aktivite lizienn e vizit zardin devey avek zanfan lekol Specialize Atelie diSavwar

Kouma zot kone dan tou lekol Terre De Paix zanfan gagn enn formasion e aktivite otour sexialite. Sak edikater travay li dan so fason. Dan nou lekol, avek nou bann zanfan, nou travay lor enn topik diferan sak semenn.

Sa semen-la ti konsern lizienn nou lekor. Lizienn se enn topik bien inportan e sansib alafwa pou bann gran e bann tipti zanfan. Mo servi langaz, nou diskite avek lapor enn video pou explik zanfan lor linportans pran nou lizienn kont e kouma nou fer li, kan nou fer li e ki nou servi.

Avek zanfan group Rouz akot ena zanfan avek boukou diferan bezwin spesial nou finn swazir zardin devey akot ena lespas e trankilite pou kre enn landrwa sekirize akot zanfan santi zot bien e konekte avek lanatir.
Apre diskision e laparol mo finn amenn bann magazinn sipermarse akot zanfan kapav idantifie diferan prodwi avek form e kouler diferan, zot finn answit fer dekoupaz e kolaz bann prodwi ki nou bizin pou lizienn lekor.

Aktivite ti bien pase. Zanfan ti lib ki ena esanz e partaz e osi sertin zanfan ki ed zot kamarad avek mo sipervizion.
Apre nou aktivite bann zanfan finn zwe partou dan zardin, dan diferan kwin e zot finn bien amize e gout bann fri ki ti ena.

Melissa
Animater ADS
23.05.23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code