Aktivite loto roul dan lapintir

Materiel ki bizin: papie blan, enn ti loto ek lapintir diferan kouler
Deroulman laktivite la:
Letap 1: Mis dimann bann zanfan swazir enn kouler lapintir parmi bann kouler primer: Ruz, ble, zonn ou ver.

SAM_0231
Letap 2: Mis met sa kouler lapintir la lor papie blan

foto1
Letap 3: Li enn zafer individiel ek sak zanfan atan so tour pou fer sa. Kan ariv so tour zanfan pran ti loto dan so lame. Anmemtan ki li fer son loto pe roule, li fer loto la roul dan lapintir lamem. Sa fer bann tras lapintir lor papie blan la.

Presentation3

Kan li pe fer sa, li pe develop so motrisite ek osi li pe apran enn kouler. Li pe konn osi sa zafer fer bann son la.

SAM_0247

Pendan ki li pe zwe ek sa ti loto la li pe develop boku kiksoz ki inportan dan limem.
Isabelle
Carer CEDlv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code