AKTIVITE MONTESSORI ANFILAZ EK PANIE

MATERYEL KI BIZIN
 1 panie ki ena diferan groser trou
 De-trwa lase avek diferan kouler.

Sa akitivite Montessori la amenn de kitsoz ladan : So difikilte ek so fasilite vizwel, zanfan la gagn sa bout pasians pou fer li ek anmemtan li konsantre li-mem bien ladan avek silans.
Nou’nn obzerve ki zanfan la ena sa konsantrasion pou fer sa aktivite la avek plezir ziska li fini pas so lase dan sak diferan trou. Finalman, aktivite la amenn zot sans dan diferan direksion avek tou so kouler ki li trouve ladan.

Krk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code