AKTIVITE MONTESSORI (SANSORYEL) EK PLATO DIZEF

Materyel ki bizin
• Lapintir

• De-trwa plato dizef
Nou inn penn bann plato dizef la apre nou inn plas bann plato la anba. Kan zanfan mars lorla, nou’nn obzerve ki ena pa ‘le marse parski zot per. Ena inn bizin ed ar zot kamarad pou zot marse. Li enn aktivite kot zanfan dekouver sansasion avek bann diferan resanti ar zot pla lipie. Ena gagn sa sansasion giligili-la.

Krk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code