Aktivite Port-a-port dan kartie

Bann zanfan e bann ankadran dan program Sunday Care ATLKF e ki Abaim roule, ti fer enn aktivite spesial akot, inn al dan kartie Camp Carol Grand-baie pou al tous bann zenn dan landrwa e pou invit zot dan aktivite toule-dimans.

Sa ti enn plezir pou nou pou fer sa ti lamars la. Nou ti servi bann zwe lontan kouma larou, soulie talon e bann zanfan inn extra kontan. Dan kartie bann zanfan ti bien kirye pou kone kifer nou pe fer sa lamars la e zot ti pe paret bien interese pou zwenn nou. Lapros pa ti difisil.

Nou lintere pou sa bann zanfan dan landrwa-la inn raport nou boukou ki li an-term nou prop lexperyans me ousi pou sa bann zenn e paran bann zanfan la ki’nn bien akeir nou e inn montre boukou lintere. Zot finn kontan pou avoy zot zanfan dan Sunday Care pou zot bon devlopman.
Cedgbop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code