AKTIVITE POU EXPLIK ZANFAN LOR LIZENN EK PROPTE

SDC19105Lizenn ek propte se enn zafer ki bien inportan dan lavi. Enn zanfan mem si li tipti ou gran li bizin konn linportans gard li mem prop. Pou nou explik enn zanfan kuma pou gard li mem prop nou bizin kapav trouv bann metod interesan pou ankouraz zanfan swiv gard li prop. Enn metod pou explik zanfan lor lizenn ek propte se servi enn poupet pou fer enn demonstration bin ek pou explik zanfan kuma nou netway sak parti nou lekor.


Bann zafer ki nou servi pou sa laktivite la:

  • Poupet
  • Ti kivet ki ena inpe delo
  • Savonet

Prosedir:
Miss la pran sa poupet la met lid an kivet delo ek li donn enn demonstration kuma lav sak parti nou lekor. Sa permet zanfan truve kuma nou pran swin de nou lekor. Apre ki miss fini donn enn demonstration li fer zanfan la partisipe ek li osi li esay donn bin a sa poupet la. Sa permet li aprann dan enn fason vizuel kuma li bizin pran so bin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code