AKTIVITE PREPARASION KADO FET PARAN

Avan ki bann travayer vinn tay bann lerb otour gardri, nou finn profite amenn bann zanfan ansam ek bann mis pou kas balie pou fer ti kado pou Fet Paran.
Bann zanfan ti pe intrige ek sa. Nou finn bien vizilan akoz ena bann ti lagrin. Zot inn fer enn zoli dekouvert.
Nou finn kase e les zot trape e dir zot ki nou pou fer kado pou zot paran ek sa.
Zot pou get evolision kas balie lor pie, fer sek e apre fer ti balie pou donn paran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code