AKTIVITE RESIKLAZ

CED/PSU Albion inn ena gran plezir akeyir enn stazier ki sorti depi Denmark. Li finn met anplas enn proze akot bann zanfan fer bokou kreativite avek bann materyel resikle. Gras a sa laktivite la,zanfan devlop zot limazinasion ek osi zot motrisite finn.
Donk pou gagn inpe materyel resikle, zedi le 19 me, group dofin akonpanie de Miss Corine, Miss Sandra ek stazier Kim finn al laplaz Albion. Laba zanfan inn ramas tou seki zot inn trouve lor laplaz.

Presentation 55

Apre finn ena enn ti aktivite kot zanfan inn fer ‘le tri’. Zot finn gete ki zafer ki apartenir a laplaz ek ki zafer ki pa sipoze lor laplaz.

Presentation 75

Zanfan inn montre bokou lintere ek inn bien kontan sorti inpe andeor kad lekol. Pou fini, bann zanfan inn amenn tou seki zot inn ramase pou kapav travay dan bann zour avenir.

Miss Sandra ek Miss Corine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code