ALALA FRI

Pandan sa trwa semenn la, bann zanfan dan maternel Albion inn travay lor tematik fri.
Finn ena diferan laktivite, kot bann zanfan inn bien partisipe, kouma Matematik, Langaz, Kreativite ek bien plis ankor. Ena osi enn zoli ti sante ki bann zanfan inn bien kontan : Alala fri.
Nou finn gagn osi lokazion fer enn ti visit dan Zardin d’Evey kot bann zanfan inn dekouver plizir fri, sirtou bann fri ki zot pa abitie trouve kouma Vavang, mirt, pomzako.
Nou’nn koz osi lor valer ek linportans bann fri, vitamin neseser e ki li amene dan nou lavi toulezour.
Apre tousala, bann zanfan finn terminn par enn ‘’role play’’ lor marsan fri ek finn osi fer enn bon salad fri avek tou bann fri ki zanfan finn amene.
Mo les zot apresie sa atraver bann foto.

Lynda
Maternel Sant devey Albion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code