Anou fer konfinnman pase

Premie fwa mo’nn prepar bann aktivite dan lakaz avek mo neve. Mo’nn rod bann diferan aktivite lor internet. Mo’nn rod bann zafer resiklaz kouma enn linstrimam lamizik avek dibwa, kart fet mama avek bann fler, fey, enn ‘dream catcher’ avek karton, plim zwazo ek boul savon avek boutey plastic.

Mo’nn prepar enn kart avek Fey fler ki ena dan la kour. Mo’nn fabrik enn instrima la misik avek kapsil, dibwa,linon ek la lapintir.pou li paret pli atiron.

Enn ‘dream catcher’ avek karton, plim zwazo, lafisel fey. Dernieman pa fini:boul savon avekboutey.Nou’nn servi crest, boutey plastik ek plastik. Mo neve inn bien kontan kan nou ti pe fabrik sa bann zafer la. Lin fatigue mwa enn pe e anmemtan enn enkourazman pou mo fer nouvo kitsoz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code