Anou kwi roti!

Bann zanfan preyouth inn aprann kouma pou kwi enn ti zafer bien Morisien: nou fame roti. Enn tigit lafarinn, delo e delwil, se tou seki nou bizin pou nou prepar li. Sinp pa vrai?

Pou promouvwar lespri dekip parmi bann zanfan e pou rann sesion pli interesan, sak zanfan inn met lame-a-lapat dan enn manier ou enn lot. Sertin ti petri lafarinn, alor ki lezot inn belo zot roti e an dernie, kwi li lor ‘tawa’. Parti ki ti plis interes bann zanfan se degistasion roti avek enn ti diber evidaman.

Ti ena enn zoli partaz e koperasion ant sak zanfan. Avan ki nou les zot apresie bann foto, nou tenir a dir enn ti mersi partikilie a Patricia Ramjeet, kordinatris ADS parski li finn permet nou servi lakwizinn ADS pou sesion.
Alvina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code