Anvol anvole . . . zoli ti servolan

Yer 09/09/15, ti ena enn zoli aktivite dan lakour CED La Valette kot bann zanfan inn get enn zoti ti servolan. Se Sanjay ki’nn prepar sa ek li pa’nn bliye met so long lake. Lerla nou finn larg sa dan ler. Ti servolan tourne- tom piktet premie kou. Tou zanfan kontan, riye, kriye. Lerla inn refer deziem kou ek lerla li’nn file inpe.

Presentation12

Ti bizin gete kouma bann zanfan finn bien kontan. Enn bien zoli ti moman.

Christiane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code