ATELIER DU SAVOIR- Nou lekol spesialize finn fer enn Sorti pedagozik -dan kad tematik Lwazir

Enn sorti bien kool.
Prezans top, 2 group zanfan Roz ek Group Lider, 13 zanfan antou.
Finn komans par bat enn kare dan Cascavelle.
Ti enn zoli letan ansoleye, enn vizit ekler bann magazin linz, zouzou, e dan Mc Donalds.
San tro tarde nou finn pran direksion lamer Flic en flac.
Laplaz ti bien kalm, zanfan ti alez pou naze, zwe ar disab. Hans ti extra kontan, truov boukou pizon tourtrel, mwano. Alonzo ti pe aranz sato disab, bann gran pe naze, badine, riye.
Ti bon pou trouv zot zwaye, relax, cool net.
Ti dezene tou dan lord, avek enn ti son lamizik bafoul Alonzo. Marsan sorbe finn fer enn bon pri pou nou zanfan e ti ena marsan salad fri ti yummy.
Tou zanfan finn bien apresie.

Anne-Marie Joly.
Lindi 16 Nov 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code